Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksessa hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus toteuttaa lapsen oikeutta oppimiseen ja henkilökohtaiseen hyvinvointiin. Tähän kokonaisuuteen kuuluu myös esiopetus. Helsingin varhaiskasvatuksessa huomion keskipisteessä on lapsille ominainen toiminnan tapa, leikkiminen, liikkuminen, taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen ja tutkiminen. Kasvattajan keskeisenä tehtävänä on rikastaa lasten toimintaa sisällöllisesti ja huolehtia toiminnan tavoitteellisuudesta. Lasten toiminta ja siihen vaikuttaminen organisoidaan vuorovaikutteisena prosessina, jonka toimijoina ovat lapset, kasvattajat ja vanhemmat.

Varhaiskasvatus ja siihen kuuluva esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapselle kasvatuksellisesti ja opetuksellisesti eheän kokonaisuuden. Varhaiskasvatusta toteutetaan ja kehitetään yhteistyössä eri osapuolten kanssa, jotta voidaan tarjota kaikille Helsingissä asuville lapsille tasavertaisesti laadukasta kasvatusta ja opetusta. Laadukas varhaiskasvatus osaltaan ennaltaehkäisee syrjäytymistä.

Esiopetuksessa toiminnan tulee olla monimuotoista, haasteellista sekä arjen toiminnoista lähtevää. Lähtökohtana ovat lapsen kiinnostuksen kohteet, kehitystaso ja aiempi oppimishistoria. Esiopetuksessa luodaan pohjaa hyvien työskentelytaitojen ja -tapojen kehittymiselle. Työtavoilla on keskeinen vaikutus siihen, mitä ja miten opitaan.

Ota koppi! –sivustolla suunniteltu toiminta kuvataan aikuisen kielitietoisena toimintana. Toiminnallisten menetelmien valikossa on esimerkkejä toiminnasta lasten kanssa, kuinka aikuinen voi tietoisesti tukea lapsen kielellistä kehitystä, mikä on toisten lasten ja yhdessä tekemisen merkitys ja kuinka vanhemmat voivat osallistua.