Lumileikistä vesileikkiin

Lumileikistä vesileikkiin

Toiminta lähtee lasten omasta ulkoleikistä talvella, johon aikuinen liittyy ja auttaa viemään leikkiä eteenpäin. Aikuinen tarttuu hetkeen ja ryhtyy leikkimään lasten kanssa lumella eli johdattelee lapset lumi- ja vesiteemaan tutkimiseen liittyvien kysymysten avulla esimerkiksi ”mitä lumelle tapahtuu, kun se viedään sisään?”

Lapset tekevät lumesta erilaisia veistoksia ja linnoja omien ideoiden mukaan yhdessä aikuisen kanssa. Leikin lopuksi viedään lunta sisälle astioissa, jolloin voidaan tutkia, mitä lumelle tapahtuu lämpimässä.

Jatkotyöskentely:

 • Lapset piirtävät siitä mitä ovat pihalla tehneet
 • Otetaan kuvia lumirakentelusta ja lopputuloksesta

Toiminnan kielellinen sisältö ja tavoitteet: (lasten välinen, aikuisen ja lapsen välinen)

 • Tutkimiseen ja pohtimiseen liittyvän sanaston opettelu.
 • Keskustelutaitojen vahvistaminen lasten välillä sekä lapsen ja kasvattajan välillä. Yhteinen tekeminen tukee vuorovaikutusta.
 • Tutustutaan ilmiöihin konkreettisen tekemisen kautta.
 • Aikuinen sanallistaa toimintaa: mitä ollaan tekemässä, millaista tekeminen on sekä pohtii yhdessä lasten kanssa esimerkiksi onko lumi kevyttä vai painavaa ja onko kesällä lunta.

Keskeistä sanastoa

 • lumi, vesi, jää, lumiukko, lumilinna, lapio, lumikola,
 • kaivaa, sulaa, jäätyä, rakentaa, pyörittää, nostaa, kantaa
 • alla, päällä, edessä, takana, vieressä, pieni, suuri, kova, pehmeä, puhdas, likainen, märkä, kuiva, kylmä, lämmin, raskas, kevyt
 • talvi, kevät, kesä, syksy

Aikuisen rooli

Aikuinen osallistuu leikkiin lasten kanssa

 • aikuinen voi osallistua lasten käynnistämään leikkiin ja tuoda siihen pedagogisen ja kielellisen ulottuvuuden
 • leikki voi myös toteutua siten, että aikuinen valmistelee toiminnon pedagogisen ja kielellisen sisällön: miettii toimintaan osallistuvat lapset, jotta vuorovaikutus ja toteutuu, huolehtii leikkiin tarvittavan paikan ja lumirakenteluun tarvittavat välineet virittämään leikkiä
 • aikuinen rakentaa yhdessä lasten kanssa lumilinnan, lumiukon, lumiveistoksia jne.  
 • osoittaa kiinnostusta ja arvostusta leikkiä kohtaan, on mukana leikissä, osallistuu, innostuu ja eläytyy
 • tukee lasten omia leikki-ideoita vahvistaen ja rikastaen leikin kulkua esimerkiksi ehdottamalla lumihuonekalujen tekemistä linnaan, tuomalla ulos vesivärit lumiveistosten maalaamista varten tai ehdottamalla lumen viemistä ämpäreissä sisälle
 • tukee lasten keskinäistä vuorovaikutusta monipuolisesti ja mahdollistaa lapsen osallisuuden, elämyksen ja ilon myös ilman yhteistä kieltä
 • aikuinen vastaa siitä, että kukaan lapsi ei tule kiusatuksi tai torjutuksi - osallisuus on tunnekokemus, jokaisella lapsella tulee olla ainakin yksi kaveri
 • aikuinen havainnoitsijana (linkki oppaaseen)

Toisten lasten merkitys

 • osallisuus ryhmään muodostuu yhteisen tekemisen kautta.
 • lapsi saa kokemuksen joukkoon kuulumisesta ja yhdessä tekemisestä
 • yhteisen elämyksen kokeminen tukee lasten välisiä ystävyyssuhteita
 • lapset tuovat leikkiin uutta sanastoa ja mallintavat siten puhetta aikuisen lisäksi
 • lasten välinen vuorovaikutus lisääntyy, lapset kuulevat uusia sanoja ja saavat mahdollisuuden käyttää niitä leikissä   

Lapsen kielitaito

Ei yhteistä kieltä

 • aikuinen auttaa lapsen mukaan yhteiseen leikkiin
 • kieltä ja vuorovaikutusta tuetaan eleiden, ilmeiden, toiminnan mallintamisen ja sanoittamisen avulla
 • aikuinen reagoi lapsen pieniinkin aloitteisiin
 • aikuinen nimeää leikin välineet esimerkiksi lumi, lapio, lumikola, lumipallo
 • käyttää leikkiin liittyviä toistuvia fraasimaisia lauseita esimerkiksi ”tämä on lapio”, ”tässä on lumikasa”, ”pyöritetään pallo”
 • vuorovaikutus toteutuu, kun rakennetaan yhdessä lumesta esimerkiksi lumilinna tai lumiukko lasten ideoiden mukaan
 • lapselle annetaan mahdollisuus osoittaa vähäistäkin osaamista ja ymmärretyksi tulemista esimerkiksi näyttämällä minne lumipallo laitetaan
 • linkki 1.3.4. (Ota koppi!)

Alkeiskielitaito

 • kannattelee leikkiä sanoittaen mitä leikissä tapahtuu, kuvat tukena
 • rohkaisee lasta toistamaan kuulemiansa sanoja
 • lapsi voi osoittaa ymmärtämisensä joko vastaamalla sanallisesti tai eleellä esimerkiksi näyttäen
 • tuo tavoitteena olevan sanaston leikkiin: substantiivit ja verbit
 • käytää lyhyitä kuvailevia lauseita esimerkiksi ”tämä on lunta”, ”pyöritetään lumipallo”, ”tämä on lumiukko”
 • rohkaisee lasta vastaamaan kysymyksiin esimerkiksi kysymällä lapselta ”mikä tämä on?” ja toistamalla lapsen vastauksen lauseena
 • antaa lapselle aikaa vastata kannustaen vastaamaan lauseella ja mahdollistaen keskustelunaloitteet

Peruskielitaito

 • aikuinen käyttää monipuolista ja rikasta suomen kieltä, verbit, substantiivit, adjektiivit, paikanmääreet, vastakohdat
 • voi antaa leikissä pidempiä toimintaohjeita esimerkiksi ”hae varastosta keskimmäiseltä hyllyltä toinen lapio”
 • annetaan lapselle mahdollisuus pidempään kerrontaan tekemällä kerrontaa tukevia lisäkysymyksiä esimerkiksi ”mistä tehdään silmät lumiukolle?”, ”miksi lumi sulaa?”, ”millaista lumi on?”, ”milloin lunta sataa?”
 • tukee lasten keskinäistä vuorovaikutusta pohtien lasten kanssa yhdessä esimerkiksi rakennetaanko linna vai lumiukko, neuvottelemalla montako lasta voi rakentaa samaa lumiveistosta jne.

Vanhempien osallisuus

Vanhemmat toteuttavat saman toiminnan omalla äidinkielellä kotona.

 • Lapsi vie lumileikistä tekemänsä piirustuksen kotiin ja voi pyytää vanhempia arvaamaan, mitä kuva esittää. Lisäksi lapsi kertoo lumileikistä vanhemmille kotona.
 • Vanhemmille  kerrotaan mitä sanastoa lumileikissä on harjoiteltu  ja pyydetään käyttämään samoja sanoja ja ilmaisuja äidinkielellä kotona.

Vanhempien kanssa jaetaan kokemus

 • Pihalla järjestetään lumirakentelutalkoot ja vanhempia pyydetään mukaan rakentamaan heidän hakiessa lasta päivähoidosta. Kannustetaan vanhempia käyttämään äidinkieltä yhteisessä rakentelussa, jolloin lapsi saa kuulee samaa sanastoa sekä äidinkielellä että suomen kielellä.
 • Järjestetään päivähoidossa lumileikistä kuvanäyttely digikehyksen tai seinälle tulostettujen kuvien avulla. Lapsi kertoo kuvien avulla vanhemmalle äidinkielellä tapahtumista.