Muovailu

Toimintavälineenä: muovailuvaha, astioita, kaulimia, muovisia veitsiä (esim. kotileikistä), saksia, muotteja, valkosipulinpuristimia, jäätelötikkuja ym.

Toiminta toteutetaan pienessä ryhmässä aikuisen osallistuessa lasten kanssa muovailuun. Lopuksi valmiit tuotokset voidaan laittaa näytteille esimerkiksi hyllyn päälle tai ikkunalaudalle.

Toiminnan kielellinen sisältö ja tavoitteet: (lasten välinen, aikuisen ja lapsen välinen)

 • Yhteinen tekeminen ja arkeen liittyvä tuttu toiminta tukevat vuorovaikutusta
 • Toiminta tuo mukanaan runsaasti kielellistä toistoa
 • Tutustutaan muovailuun liittyvään sanastoon ja käsitteisiin sekä harjoitellaan kerrontaa (esimerkiksi eläinhahmoja muovailtaessa voidaan keksiä siihen tarina, lauletaan muovailtaviin hahmoihin liittyviä lauluja jne.)
 • Tutustutaan materiaaleihin ja välineisiin toiminnassa tapahtuvan nimeämisen kautta esimerkiksi: muovailuvaha, sakset, kaulin, puristin, veitsi, kulho jne.
 • Käytetään adjektiiveja, käsitteitä, kuvailevaa ja kertovaa puhetta

Keskeistä sanastoa:

 • Substantiiveja: tikku, kulho, puristin, kaulin, sakset, muotti, veitsi, tanko (auto, juna, ankka, koira jne.)
 • Verbejä: kaulita, puristaa, painaa, pyörittää, rullata, leikata
 • Adjektiiveja: pieni-iso, matala-korkea, ohut-paksu, pitkä-lyhyt, kova-pehmeä, pyöreä, soikea, litteä
 • Käsitteitä: keskellä, vieressä, edessä, takana, alhaalla, ylhäällä, päällä

Aikuisen rooli

Aikuinen osallistuu MUOVAILUUN lasten kanssa

 • Aikuinen osallistuu muovailuun lasten kanssa tuoden siihen pedagogisen ja kielellisen ulottuvuuden
 • Aikuinen muovailee yhdessä lasten kanssa (esim. muovaillaan yhdessä eläinhahmoja ja tehdään eläimille puutarha tai tehdään erilaisia ruokia)
 • Aikuinen osoittaa kiinnostusta ja arvostusta toimintaa kohtaan, on mukana toiminnassa innostuen ja eläytyen
 • Aikuinen tukee lasten omia muovailuideoita vahvistaen ja rikastaen toiminnan kulkua ja tuo toimintaan uusia, toimintaa eteenpäin vieviä ajatuksia (esimerkiksi ”nyt eläimillä on kova nälkä, kuka tekisi eläimille ruokaa?”)
 • Aikuinen tukee lasten keskinäistä vuorovaikutusta monipuolisesti ja mahdollistaa lapsen osallisuuden, elämyksen ja ilon myös ilman yhteistä kieltä
 • Aikuinen vastaa siitä, että kukaan lapsi ei tule kiusatuksi tai torjutuksi. Osallisuus on tunnekokemus ja jokaisella lapsella tulee olla ainakin yksi kaveri
 • Aikuinen toimii tilanteen havainnoitsijana (linkki oppaaseen)

Toisten lasten merkitys

 • Osallisuus ryhmään muodostuu yhteisen toiminnan kautta
 • Muovailussa toteutuu yhteisen elämyksen kokeminen ja jakaminen
 • Toisen kanssa syntyy yhteinen ilo toiminnasta, kielen käyttämisestä ja oppimisesta
 • Lapset tuovat kädentaitoihin liittyvää uutta sanastoa ja mallintavat siten puhetta aikuisen lisäksi

Lapsen kielitaito

Ei yhteistä kieltä

 • Toiminta esitellään lapselle kuvan tai itse materiaalin avulla (valokuva, digikehys, leikkivalintataulu, muovailuvaha ja välineet)
 • Kieltä ja vuorovaikutusta tuetaan eleiden, ilmeiden, toiminnan mallintamisen ja sanoittamisen avulla
 • Aikuinen reagoi lapsen pieniinkin aloitteisiin (huom. katse)
 • Aikuinen käyttää lapsen nimeä kiinnittääkseen lapsen huomion puheeseen
 • Aikuinen nimeää muovailuun tarvittavat välineet (sakset, kaulin, kulho, veitsi, muotti jne.) toistaen niitä usein
 • Käyttää toimintaan liittyviä toistuvia fraasimaisia lauseita kuten ”kaulitaan levy”, ”painetaan muotilla”, ”pyöritetään pallo”, ”tehdään pitkä tanko”, ”leikataan paloja kulhoon”, ”saisinko sakset”? ”tämä on puristin”
 • Nimetään ja sanoitetaan lapsen toimintaa (vuorovaikutus)
 • Lapselle annetaan mahdollisuus osoittaa vähäistäkin osaamista ja ymmärretyksi tulemista
 • 1.3.4. Lapsi toisen kielen oppijana ja osallisena

Alkeiskielitaito

 • Aikuinen kannattelee toimintaa sanoittaen muovailua kertoen, mitä tapahtuu käyttäen eleitä, ilmeitä ja kuvia puheen tukena
 • Aikuinen antaa lapselle aikaa ja mahdollisuuden keskustelun aloitteille ja tukee lasten keskinäistä keskustelua
 • Lapsi voi osoittaa ymmärtävänsä vastaamalla näyttäen, tunnistaen tai sanallisesti
 • Aikuinen tuo havainnollisesti esiin kädentaidoissa tarvittavat sanat ja käsitteet (esimerkiksi kova-pehmeä, pieni–iso, alla–päällä, takana–edessä, täällä, värit, muodot)
 • Aikuinen käyttää lyhyitä kuvailevia lauseita sekä kysymyssanoja mikä ja mitä. Esimerkiksi ”pyöritetään iso pallo”, ”mikä tämä on?”, ”mitä sinä teet?”, ”mitä sinulla on kulhossa?”. Lasta rohkaistaan mallintamalla vastaamaan lauseella
 • Aikuinen mallintaa kohteliaaseen käyttäytymiseen liittyvää kieltä: ”saisinko kaulimen?”, ”ojentaisitko automuotin?”, ” voinko lainata puristinta?” ”kiitos”, ”ole hyvä”

Peruskielitaito

 • Aikuinen käyttää monipuolista ja selkeää suomen kieltä
 • Kysymyksillä tuetaan lapsen kertovaa puhetta: ”millä muotilla haluat painaa?”, ”mitä ruokaa teit kulhoon?”, ”mihin laitoit pienen pallon?”, ”miksi leikkaat tangosta paloja?”, ”millaista muovailuvaha on?”, ”missä on eläinten ruokapaikka?”
 • Lapselle annetaan aikaa muodostaa lauseita ja mahdollisuus pidempään kerrontaan
 • Aikuinen tukee lasten keskinäistä vuorovaikutusta esimerkiksi sopimalla lasten kanssa yhdessä missä on uuni, jossa paistetaan pizzat, kuka tekee eläimille ruokaa, missä on eläinten juomapaikka, mihin eläimet menevät nukkumaan, milloin on aamu
 • Muovailussa voidaan jo käyttää moniosaisia ohjeita kuten ”tehdään ensin pitkä tanko ja leikataan siitä pieniä paloja kulhoon”, ” laitetaan pienet pallot isojen pallojen päälle”

Vanhempien osallisuus

Vanhemmat toteuttavat saman toiminnan omalla äidinkielellä kotona

 • Muovailu esitellään vanhemmille ja näytetään päiväkodissa toteutettu toiminta kuvina (kuvat seinällä, digikehys) tai itse muovailumateriaali ja välineet sekä kerrotaan, mitä sanastoa muovailussa on käytetty. Opeteltuja sanoja voidaan kirjata muistiin lapsen vihkoon (esim. materiaalit, välineet, verbit, ohjeet) ja pyydetään käyttämään samoja sanoja ja ilmaisuja äidinkielellä kotona.
 • Lapsi kertoo muovailusta tai kuvassa olevasta tilanteesta.  Yhteinen tekeminen ja elämys omalla äidinkielellä ovat merkittäviä lapsen identiteetin kehitykselle. Vanhemmat käyttävät lapsen kanssa rikasta kieltä ja näyttävät mallia, miten äidinkieltä käytetään.

Vanhempien kanssa jaetaan kokemus

 • Ryhmän aikuiset ja lapsen vanhemmat voivat kertovat vielä muovailuun liittyvistä kokemuksista kotona. Vanhemmat voivat myös seurata ja osallistua päiväkodissa lapsen kanssa muovailuun. Lapsen kanssa voidaan näin muovailla samanaikaisesti äidinkielellä ja suomen kielellä.  Samalla saadaan palautetta myös vanhemmilta ajatuksista ja kokemuksista. Tärkeää on yhteisen kokemuksen jakaminen ja yhteinen ilo!
 • Lapsen oman äidinkielinen henkilökunta on tässä yhteistyössä suurena apuna