Tornileikki

Tornileikki

Alkuopetuksen toiminta: Tornileikkiin tarvitaan Mula-rakennuspalikat (Ikean tuote, korkeus 34 cm) tai muu palikkasarja. Leikin avulla opitaan keskittynyttä kuuntelua ja toimimista ohjeiden mukaan. Mula-purkkilelusarja jaetaan oppilaille esim. yksi sarja/ pari tai neljän hengen ryhmä. Oppilaat kokoavat tornin kuulemiensa ohjeiden mukaan. Samalla havainnoidaan kunkin purkin kokoa, muotoa, väriä ja kuviointia sekä opitaan käsitteitä ja vertailumuotoja. Sen jälkeen opettaja voi pyytää oppilaita etsimään palikan, joka on tietyn värinen tai tietyssä kohtaa tornia.

Toiminnan kielellinen sisältö ja tavoitteet: (lasten välinen, aikuisen ja lapsen välinen)

Tutkiminen, ominaisuuksien havainnointi ja niistä kertominen, kysymyksien tekeminen, ohjeiden antaminen ja niiden noudattaminen, käsitteiden omaksuminen

Keskeistä sanastoa:

Värit, muodot (kolmio, ympyrä, suorakulmio), koko, vertailumuodot (suurempi – suurin, pienempi – pienin), matala – korkea, järjestysluvut, yksi / kaksi ylempänä/ alempana, yksi enemmän / vähemmän / lisää, ylin, alin, keskimmäinen, kolmas ylhäältä jne.

Opettajan rooli

Opettaja tekee kysymyksiä, ohjaa havainnointia ja käyttää tietoisesti opetettavia käsitteitä. Opettaja voi rajata käsitteiden määrää esimerkiksi väreihin. Opettaja seuraa oppilaiden kielenkäyttöä ja huolehtii siitä, että kaikki oppilaat ymmärtävät, osallistuvat ja omaksuvat sanastoa. (Jos opettaja olettaa, ettei ohjeiden antaminen vielä luonnistu oppilailta, hän voi itse toimia tornin rakentamisen ohjaajana ja sanella ohjeet.)

Opettaja voi kirjoittaa ennen leikin alkua keskeiset avainsanat taululle tai näyttää ne kuvina.

Toisten oppilaiden merkitys

Oppilaat opettelevat ja käyttävät käsitteitä, muodostavat käsky- ja kysymyslauseita, harjoittelevat vuorovaikutusta ja neuvottelevat merkityksistä.

Lapsen kielitaito

Ei yhteistä kieltä

Opettaja havainnollistaa kuvien avulla, millainen kuvio, millainen alareuna tai mikä väri ko. palikasta tulisi löytyä.

Alkeiskielitaito

Oppilas toimii ohjeen mukaan mutta ei itse muodosta käskyjä.

Peruskielitaito

Oppilas antaa itse ohjeita. Hän voi kuvailla palikkaa, ja muut arvaavat, mitä palikoista hän tarkoittaa. Esim. Se on yksi alempana. Siinä on kolmio.  Siinä on sahalaitainen alareuna.

Vanhempien osallisuus

keskeisten käsitteiden avaaminen omalla kielellä (google-kääntäjän avulla)
rakennelmasta viedään kuva kotiin: kotiläksynä oppilas kertoo, miten torni on koottu, minkä värisiä palikoita siinä on käytetty ja mitä muotoja (kolmio, neliö, suorakulmio) on opiskeltu