Kasvien tunnistusretki luontoon

Kasvien tunnistusretki luontoon

Tässä toiminnassa yhdistyvät tutkiminen, kasvitietouden oppiminen ja luonnossa liikkuminen. Samalla voidaan harjoitella valokuvaamista. Oppilaat etsivät ja tunnistavat tiettyjä kasveja ja valokuvaavat ne. Jos luontoretki tehdään keväällä, voidaan keskittyä kevään merkkien tunnistamiseen.

Toiminnan kielellinen sisältö ja tavoitteet

Ohjeiden kuunteleminen, liikkuminen ohjeiden mukaan, kasvien tunnistaminen ja nimeäminen, dokumentointi (valokuvaus), kevään merkkien tunnistus verkkopedagogiikan menetelmiä hyödyntäen

Keskeistä sanastoa

Varsi, lehdet, terälehdet, erilaiset kasvualustat (kallio, niitty, lehtimetsä, sekametsä jne.), kasvien luokittelu (ylä- ja alakäsitteet, kuten esim. havupuut, lehtipuut, sammalet, jäkälät)

Opettajan rooli

Opettaja antaa ohjeita, seuraa oppilaiden kielenkäyttöä ja huolehtii siitä, että kaikki oppilaat ymmärtävät, osallistuvat ja omaksuvat sanastoa.
Opettaja voi kirjoittaa ennen retkelle lähtöä keskeiset avainsanat taululle tai näyttää ne kuvina (esim. videotykillä Google-kuvahaun avulla).

Opettaja ohjaa retken jälkikäsittelyn: tuotoksena voi olla kuvasarja löytyneistä kasveista tai luontopäiväkirja kevään merkeistä. Yksinkertaisimmillaan tuotos voi olla sanalista, johon opettaja on kirjoittanut tiettyjen, etsittävien kasvien nimet (ja kuvat) ja oppilas on löydettyään rastittanut ne.

Toisten oppilaiden merkitys

Lapset kuuntelevat ja toimivat ohjeen mukaan. He opettelevat luontoon ja kasveihin liittyvää sanastoa ja käyttävät sitä. He kirjoittavat luokkahuoneessa kasvien nimiä valokuvaamiensa kuvien yhteyteen. He voivat myös kirjoittaa luontopäiväkirjaa, jossa kertovat, mitä luontoretkellä on opittu ja mitä kasveja/keväänmerkkejä on nähty.

Lapsen kielitaito

Ei yhteistä kieltä

 • Opettaja havainnollistaa kuvien avulla, millaisia kasveja etsitään.

Alkeiskielitaito

 • Opettaja on kirjoittanut kasvien nimet valmiiksi paperiin.
 • Oppilas lukee ne ja etsii ne luonnosta.

Peruskielitaito

 • Oppilas toimii itsenäisesti ja yhteistyössä opettajan antamien ohjeiden mukaan.
 • Oppilas etsii kasveja, valokuvaa niitä ja kirjoittaa niiden nimet muistiinpanoihinsa.
 • Oppilas jakaa kokemuksiaan aktiivisesti muiden kanssa.

Vanhempien osallisuus

 • opituista asioista kertominen vanhemmille (Tänään opettelimme tuntemaan seuraavia kasveja...)
 • virikekuva vihkossa, josta kerrotaan kotona omalla äidinkielellä
 • Muita ideoita vanhempien kanssa tehtävistä yhteisistä kotitehtävistä:
  • sanalista käsitellystä aiheesta (käännös omalle kielelle)
  • jokin aiheeseen sopiva verkosta löytyvä peli
  • oman kotimaan/ vanhempien kotimaan kasvillisuuden vertailu: mitkä kasvit ovat siellä yleisiä?