Kehonosapeli

Kehonosapeli

Pelissä opitaan tunnistamaan kehonosia kuvien ja liikkeen avulla.

Alkuopetuksen toiminta: Liikunta, välineenä suuri taskullinen noppa, jonka taskuissa vaihdettavia liike-, kehonosa-, numero-, kuva-, väri- ja muotokortteja. Noppaa heitetään ja tehdään kuvan osoittamalla tavalla.

Toiminnan kielellinen sisältö ja tavoitteet

Opitaan nimeämään kehonosia, verbejä, muotoja, värejä, lukumääriä 0-10 ja toimimaan ohjeen mukaisesti.

Keskeistä sanastoa

 • kehonosat: polvi, olkapää, etusormi jne.
 • verbit: juosta, hyppiä, ryömiä jne.
 • muodot: kolmio, ympyrä, nelikulmio, suorakulmio jne.
 • värit: sininen, punainen, keltainen, vihreä, oranssi, violetti, ruskea, musta, valkoinen
 • lukumäärä: 0-10

Opettajan rooli

Opettaja ohjaa, innostaa, kielellistää em. sanoja kuvin ja esimerkein. Toistaa tarvittaessa. Selkeät lauseet.

Toisten oppilaiden merkitys

Tärkeintä on rooli auttajana ja mallin näyttäjänä, tasavertaisena osallistujana.

Lapsen kielitaito

Ei yhteistä kieltä

 • Opettaja käyttää paljon kuvia havainnollistamaan asioita. Tärkeätä on riittävä toisto ja kertaus, selkeä puhe, katsekontakti ja kannustus. Opettaja tekee tarkentavia kysymyksiä: ”Tarkoitatko…?”  ”Näytätkö…?”

Alkeiskielitaito

 • Opettaja sanoittaa lyhyin lausein pelin kulkua. Selkeä puhe, eleet ja ilmeet ovat puheen tukena. Yhdessä lauseessa tulisi olla vain yksi keskeinen asiasisältö. Opettaja tarkistaa, onko oppilas ymmärtänyt kuulemansa.
 • Oppilaalle annetaan mahdollisuus vastata näyttäen, tunnistaen tai sanallisesti. Oppilasta kannustetaan vastaamaan lauseella.

Peruskielitaito

 • Opettaja käyttää monipuolista ja selkeää suomen kieltä. Kysymyksillä tuetaan kokonaisten lauseiden käyttöä.

Vanhempien osallisuus

 • Kotitehtäväksi voi antaa piirroksen ihmisestä, johon merkitään kehonosat omalla kielellä.
 • Värit, numerot 0-10, muodot omalla äidinkielellä.
 • Mistä kotona löytyy neliö, suorakulmio, ympyrä, kolmio, punaista, sinistä, keltaista? Piirrä tai kirjoita.