Liikenneleikki

Liikenneleikkiä leikitään liikennematolla, joka levitetään joko lattialle tai suurelle pöydälle. Vaihtoehtoisesti liikennematon tilalle voidaan pöytään teipata vaikkapa lähialueen kartta. Pelissä voi olla mukana jalankulkijoita (esim. pieniä pelinappuloita) ja teiden varsilla voi olla pieniä taloja ja liikennemerkkejä sekä katuvaloja. Tehosteena voidaan käyttää nauhoitettua liikenteen melua. Oppilaille jaetaan kulkuneuvot (pikkuautot) ja seuraavia rooleja: poliisi, autoilija, jalankulkija ja pyöräilijä. Poliisi (tai opettaja) antaa ohjeita, minne mennään ja miten liikenteessä tulee kulkea. Leikin jälkeen voidaan keskustella siitä, miltä tuntui olla missäkin roolissa. Osia vaihdetaan, ja leikkiä jatketaan.

Toiminnan kielellinen sisältö ja tavoitteet

Ohjeiden antaminen, reitin neuvominen, liikkuminen ohjeiden mukaan, kartanlukutaito

Keskeistä sanastoa

ilmakuva, eri kulkuvälineet, liikennevalot, oikea, vasen, kääntyä, peruuttaa, kolmio, pyöreä, nelikulmainen, värit, varoitusmerkit, jalkakäytävä, suojatie, pyörätie, ajotie, piha jne.

Opettajan rooli

Opettaja seuraa oppilaiden kielenkäyttöä ja huolehtii siitä, että kaikki oppilaat ymmärtävät, osallistuvat ja omaksuvat sanastoa. (Jos opettaja olettaa, ettei ohjeiden antaminen vielä luonnistu oppilailta, hän voi itse toimia reitin neuvojana ja sanella ohjeet.)

Opettaja voi kirjoittaa ennen leikin alkua keskeiset avainsanat taululle tai näyttää ne kuvina.

Toisten oppilaiden merkitys

Lapset antavat ohjeita toisilleen sekä kuuntelevat ja toimivat ohjeen mukaan. Leikin päätyttyä tai osia vaihdettaessa he keskustelevat liikenteessä liikkumisesta ja liikennesäännöistä. He antavat toisilleen palautetta ajamisesta tai kävelystä liikenteessä.

Lapsen kielitaito

Ei yhteistä kieltä

Opettaja havainnollistaa, miten liikenteessä liikutaan (oikeanpuoleista kaistaa = oikeanpuoleinen liikenne).
Opettaja havainnollistaa kuvien ja/tai liikkeen avulla.

Alkeiskielitaito

Opettaja sanelee ohjeet.
Oppilas toimii niiden mukaan.

Peruskielitaito

Oppilas toimii poliisina ja sanelee ohjeita ja liikennesääntöjä sekä vuorollaan toimii toisen oppilaan antamien ohjeiden mukaan.

Vanhempien osallisuus

  • opituista asioista kertominen vanhemmille (Tänään opettelimme...)
  • virikekuva vihkossa, josta kerrotaan kotona omalla äidinkielellä
  • uuden leikin opettaminen pikkusisaruksille
  • Muita ideoita vanhempien kanssa tehtävistä yhteisistä kotitehtävistä:
    • sanalista käsitellystä aiheesta (käännös omalle kielelle)
    • jokin aiheeseen sopiva verkosta löytyvä peli