Pallo- ja ilmapalloleikki

Yhdessä lapsen kanssa tutustutaan palloon ja sen käyttöön

Pallottelun osa-alueita ovat:

 • vierittäminen
 • heittäminen
 • kantaminen käsillä/kuljettaminen jaloilla
 • potkiminen
 • Vieritä pallo kaverille

Lapsilla on pienryhmässä yhteinen pallo. Pallon vieritetään haara-asennossa istuen lapselta toiselle. Aikuinen aloittaa leikin vierittämällä pallon lapselle ja nimeten samalla lapsen, jolle on vierittämässä palloa. Lapsi jatkaa leikkiä sanomalla sen lapsen nimen, jolle vuorostaan vierittää pallon. Aikuinen voi auttaa nimeämisessä. Sama leikki sanoen fraasina: ”Vieritän pallon Aishalle”.

Karamellit koriin

Lapset tuovat kotoa oman pallon. Leikitään yhdessä palloilla. Aikuinen mallittaa leikkiohjeet.

 • Heitetään oma karamellipallo annetun ohjeen mukaan.
 • Lapsi heittää pallonsa esimerkiksi lattialla olevan ämpäriin/vanteeseen. Heittovuoro annetaan lapsen nimellä, pallon värin, koon (iso-pieni) tai pallossa olevan kuvion mukaan.
 • Lapsi vuorollaan antaa ohjeita toisille: esimerkiksi mikä pallo, kenen pallo, millainen pallo, minne pallo heitetään (ämpäriin/koriin/vanteeseen)   
 • Palloa kuljetetaan kantaen tai jaloilla kuljettaen tiettyyn paikkaan annettujen ohjeiden mukaan. Aikuinen mallittaa leikin ohjeet. Lapset vuorollaan näyttävät tai kertovat mihin pallot viedään. Esimerkiksi kanna/kuljeta pallo jaloilla
  • karhun kotiin/pesään, kanin kotiin/koloon
  • paikkaan, joka on merkitty punaisella/ sinisellä/keltaisella/ oranssilla/ vihreällä/violetilla värillä   

Ilmapalloleikki

Yhdessä lapsen kanssa

 • Lapsi valitsee itselleen mieleisen värisen/ kokoisen/muotoisen  ilmapallon. Lapsi kertoo miksi valitsi kyseisen pallon.
 • Omalla pallolla pompottelua ja ilmassa pitämistä. Oman ilmapallotempun esittely muille näyttäen ja itse kertoen tai toisen kertomana
 • Toimintaohjeleikki esim. Seuraa johtajaa. Lapset johtavat vuorollaan mallin ja/tai kielellisen ohjeen avulla

Toiminnan kielellinen sisältö ja tavoitteet: (lasten välinen, aikuisen ja lapsen välinen)

Keskeistä sanastoa:

 • Sanat, käsitteet, fraasit, kerronta:
 • lasten nimet, pallo, käsi, jalka, ämpäri, vanne, karamelli, vierittää, heittää, kantaa, kuljettaa, viedä, potkia, pompottaa, värit, koot, muodot, lukumäärä, pallon kuviot sekä leikissä esiin tulleita eläinten ja paikkojen nimet

Aikuisen rooli

 • aikuinen osallistuu lasten käynnistämään palloleikkiin ja tuo siihen pedagogisen ja kielellisen ulottuvuuden, tai
 • palloleikki voi toteutua siten, että aikuinen valmistelee toiminnon pedagogisen ja kielellisen sisällön: aikuinen miettii liikuntaryhmään osallistuvat lapset, jotta vuorovaikutus toteutuu ja huolehtii liikuntahetkeen tarvittavan tilan ja materiaalin virittämään pallottelua
 • aikuinen rakentaa yhdessä lasten kanssa liikuntamaailmaa esim. sisä- tai ulkotiloihin
 • aikuinen osoittaa kiinnostusta ja arvostusta liikkumista kohtaan, osallistuu, innostuu ja eläytyy
 • aikuinen tukee lasten omia pallotteluideoita vahvistaen ja rikastaen leikin kulkua esim. tuomalla leikkiin uuden toimintatavan tai esineen
 • aikuinen tukee lasten keskinäistä vuorovaikutusta monipuolisesti ja mahdollistaa lapsen osallisuuden, elämyksen ja ilon myös ilman yhteistä kieltä
 • aikuinen vastaa siitä, että kukaan lapsi ei tule kiusatuksi tai torjutuksi -osallisuus on tunnekokemus, jokaisella lapsella tulee olla ainakin yksi kaveri
 • aikuinen havainnoitsijana (linkki oppaaseen)

Toisten lasten merkitys

 • osallisuus ryhmään muodostuu yhteisen toiminnan kautta
 • pallottelussa toteutuu yhteisen elämyksen kokeminen ja jakaminen
 • toisen lasten kanssa syntyy yhteinen ilo pallottelussa, kielen käyttämisestä ja oppimisesta
 • lapset tuovat palloleikkiin uutta sanastoa ja mallintavat siten puhetta aikuisen lisäksi

Lapsen kielitaito

Ei yhteistä kieltä

 • toiminta esitellään lapselle kuvan avulla (valokuva, digikehys, leikkivalintataulu)
 • kieltä ja vuorovaikutusta tuetaan eleiden, ilmeiden, toiminnan mallintamisen ja sanoittamisen avulla
 • aikuinen reagoi lapsen pieniinkin aloitteisiin
 • aikuinen nimeää palloleikin välineet esim. pallo, käsi, jalka
 • aikuinen käyttää leikkiin liittyviä toistuvia fraasimaisia lauseita esim. heittää, kantaa, käytetään lapsen nimeä
 • käytetään ääntelyä, liikuntavälinettä ja liikettä jäljitellen liikkumista, kun lapsi lähtee tuottamaan samaa toimintaa, toteutuu vuorovaikutus
 • lapselle annetaan mahdollisuus osoittaa vähäistäkin osaamista ja ymmärretyksi tulemista linkki 1.3.4. (Ota koppi!)

Alkeiskielitaito

 • aikuinen kannattelee palloleikkiä sanoittaen mitä leikissä tapahtuu.  Eleet, ilmeet ja kuvat ovat vuorovaikutuksen tukena
 • aikuinen antaa lapselle aikaa ja mahdollisuuden pallottelun aloitteille
 • lapsi voi osoittaa ymmärtävänsä vastaamalla näyttäen, tunnistaen tai sanallisesti
 • aikuinen tuo havainnollisesti esiin leikissä tarvittavat sanat ja käsitteet esim. ämpäri, kori, vanne, vierittää, heittää, potkia, kantaa, värit, pieni – iso, hidas - nopea, edessä - takana, täällä
 • aikuinen käyttää lyhyitä kuvailevia lauseita sekä kysymyssanoja mikä ja mitä. Esimerkiksi: keltainen pallo heitetään, mikä (pallo) tämä on tai mitä sinä teet, lasta rohkaistaan vastaamaan lauseella

Peruskielitaito

 • aikuinen käyttää monipuolista ja selkeää suomen kieltä
 • kysymyksillä tuetaan lapsen kertovaa puhetta: ”millä palolla sinä haluat pallotella?”, ”miksi valitsit tämän pallon?”, ”mihin kuljetat pallon?, ”milloin on minun/sinun vuorosi kuljettaa palloa?”, ”millainen pallosi on?”
 • lapselle annetaan aikaa muodostaa lauseita ja mahdollisuus pidempään kerrontaan
 • aikuinen tukee lasten keskinäistä vuorovaikutusta: esimerkiksi sopii lasten kanssa yhdessä kuka ottaa minkäkin pallon tms.
 • palloleikissä voidaan jo käyttää moniosaisia ohjeita kuten: ”hae  Aishan pieni, raidallinen pallo korista”

Vanhempien osallisuus

Vanhemmat toteuttavat saman toiminnan omalla äidinkielellä kotona

 • Palloleikkitilanne dokumentoidaan ja opeteltuja sanoja voidaan kirjata muistiin lapsen vihkoon tai voidaan antaa valokuvia palloleikeistä kotiin.
 • Vanhemmille kerrotaan ja näytetään kuvina (kuvat seinällä, digikehys) päiväkodissa toteutettua toimintaa esim. palloleikeistä. Heille kerrotaan mitä sanastoa palloleikissä on painotettu (värit, verbit, ohjeet) ja pyydetään käyttämään samoja sanoja ja ilmaisuja äidinkielellä kotona leikkiessä.
 • Lapsi kertoo palloleikistä tai kuvassa olevasta tilanteesta. Lapsi näyttää kotona ja kertoo omalla äidinkielellä, mitä pallottelussa/palloleikissä tapahtui ja jatkaa toimintaa vanhempiensa kanssa.  Yhteinen tekeminen ja elämys omalla äidinkielellä ovat merkittäviä lapsen identiteetin kehitykselle. Vanhemmat käyttävät lapsen kanssa rikasta kieltä ja näyttävät mallillaan miten äidinkieltä käytetään. DVD- lapsuuden monta kieltä

Vanhempien kanssa jaetaan kokemus

 • Ryhmän aikuiset ja lapsen vanhemmat kertovat vielä kokemuksista kotona, leikistä tai yhteisesti sovitun teeman toteuttamisesta toisilleen.
 • Vanhemmat seuraavat ja osallistuvat päiväkodissa lapsen palloleikkiin. Lapsen kanssa voidaan näin pallotella samanaikaisesti äidinkielellä ja suomen kielellä.
 • Kysellä ja keskustella vanhempien kanssa heidän lapsuutensa palloleikeistä ja esimerkiksi niiden merkityksestä kielen oppimisessa
 • Tärkeää on yhteisen kokemuksen jakaminen ja yhteinen ilo! Lapsen oman äidinkielinen henkilökunta on tässä yhteistyössä suurena apuna.