Paperinukkeleikki

Tehdään paperinukelle koti ja hankitaan sinne vaatteita, huonekaluja, ruokaa jne. sekä vieraillaan toisten kodeissa.

Leikkitilaksi soveltuu pienikin huone, jossa saa leikkiä häiriöttä. Leikitään lattialla. Koti voi olla esimerkiksi paperi (A3), jonka päälle ostettavat tavarat on aseteltu. 

 • aikuinen on mukana leikissä omalla paperinukellaan
 • aikuinen auttaa lapsia rakentamaan kodit nimeten tavarat
 • leikkiin tulevat uudet tavarat nimetään mahdollisimman usein esim. ”soittamalla” lapselle: ”Nyt pesukone täytyy tuoda huoltoon” tai kysellen, ”Toimiiko pesukone?”
 • aikuinen rohkaisee ja kannustaa lapsia keskinäiseen vuorovaikutukseen
 • aikuinen miettii leikkiin osallistujat siten, että vuorovaikutus mahdollistuu ( 3 – 5 lasta)
 • tähän leikkiin on mahdollista valita jo peruskielitaidon osaavia lapsia

Tarvikkeet:

paperinukke ja vaatteet esim. http://www.makingfriends.com/f_Friends.htm
mainoskuvastoista leikattuja ja laminoituja kodintarvikkeita

Jatkotyöskentely:

lisätään leikkiin esimerkiksi retkeilyyn (mm. makuupussi, grilli, teltta) liittyvää sanastoa, jolloin voidaan mennä yhdessä retkelle.
tähän leikkiin voi lapset keksiä ideoita eli mahdollisuudet ovat rajattomat.

Toiminnan kielellinen sisältö ja tavoitteet: (lasten välinen, aikuisen ja lapsen välinen)

 • Keskustelutaitojen vahvistaminen lasten välillä sekä lapsen ja kasvattajan välillä
 • lauseiden muodostamisen harjoittelu
 • leikki-ideoiden esille tuominen sanallisesti
 • kielellinen neuvottelutaitojen harjoittelu

Keskeistä sanastoa:

 • Vaatteet, kehonosat, huonekalut, ruoat, värit, kodin sanaston opettelu:
 • kodinkoneet: esimerkiksi vedenkeitin, partakone, hiustenkuivain, kuivausrumpu jne.
 • huonekalut
 • tavoitteena on opetella myös sellaista sanastoa, jota ei löydy päiväkodista)

Aikuisen rooli

Aikuinen osallistuu leikkiin lasten kanssa

 • aikuinen voi osallistua lasten käynnistämään leikkiin ja tuoda siihen pedagogisen ja kielellisen ulottuvuuden
 • leikki voi myös toteutua siten, että aikuinen valmistelee toiminnon pedagogisen ja kielellisen sisällön: aikuinen miettii leikkiryhmään osallistuvat lapset, jotta vuorovaikutus ja toteutuu, huolehtii leikkiin tarvittavan tilan ja materiaalin virittämään leikkiä
 • aikuinen rakentaa yhdessä lasten kanssa leikkimaailmaa esim. valitsemalla yhdessä nukelle vaatteita tai miettimällä mitä huonekaluja paperinukke tarvitsee keittiöön yms.
 • osoittaa kiinnostusta ja arvostusta leikkiä kohtaan, ottaa leikissä roolin, osallistuu, innostuu ja eläytyy
 • tukee lasten omia leikki-ideoita vahvistaen ja rikastaen leikin kulkua esim. tuomalla leikkiin uuden hahmon tai esineen
 • tukee lasten keskinäistä vuorovaikutusta monipuolisesti ja mahdollistaa lapsen osallisuuden, elämyksen ja ilon myös ilman yhteistä kieltä
 • aikuinen vastaa siitä, että kukaan lapsi ei tule kiusatuksi tai torjutuksi -osallisuus on tunnekokemus, jokaisella lapsella tulee olla ainakin yksi kaveri
 • aikuinen havainnoitsijana (linkki oppaaseen)

Toisten lasten merkitys

 • Leikkimisen ilo ja osallisuus ryhmään muodostuu yhteisen toiminnan kautta.
 • Yhteisen elämyksen kokeminen tukee lasten ystävyyssuhteita ja vahvistaa minäkuvaa
 • Toiset lapset tuovat leikkiin uutta sanastoa
 • Yhteinen paperinukkeleikki lisää lasten välistä vuorovaikutusta ja  antaa lapselle mahdollisuuden käyttää leikissä uusia oppimiaan sanoja.
 • Neuvottelu- ja vuorottelutaitojen sekä siinä tarvittavan sanaston harjoittelu mahdollistuu

Lapsen kielitaito

Ei yhteistä kieltä

 • toiminta esitellään lapselle kuvan avulla (valokuva, digikehys, leikkivalintataulu)
 • kieltä ja vuorovaikutusta tuetaan eleiden, ilmeiden, toiminnan mallintamisen ja sanoittamisen avulla
 • aikuinen reagoi lapsen pieniinkin aloitteisiin
 • aikuinen nimeää leikin välineet esim. poika, housut, hiukset, käsi toistaen niitä usein
 • aikuinen käyttää leikkiin liittyviä toistuvia fraasimaisia lauseita esim. tämä on poika, tässä on housut, tyttö kävelee
 • vuorovaikutus toteutuu, kun leikitään yhdessä esim. nuket lähtevät yhdessä kauppaan ja valitsevat vaatteet
 • lapselle annetaan mahdollisuus osoittaa vähäistäkin osaamista ja ymmärretyksi tulemista esim. näyttämällä minkä hedelmän nukelle valitsee linkki 1.3.4. (Ota koppi!)

Alkeiskielitaito

 • aikuinen kannattelee leikkiä sanoittaen mitä leikissä tapahtuu, kuvat tukena
 • aikuinen rohkaisee lasta toistamaan kuulemiansa sanoja
 • lapsi voi osoittaa ymmärtämisensä joko vastaamalla sanallisesti tai eleellä esim. näyttäen
 • aikuinen tuo tavoitteena olevan sanaston leikkiin: substantiivit ja verbit
 • aikuinen käyttää lyhyitä kuvailevia lauseita esimerkiksi: ”tyttö syö banaania”, ”poika nukkuu sängyssä”, ”laita hattu päähän”
 • aikuinen rohkaisee lasta vastaamaan esim. kysymällä lapselta: ”mikä tämä on?” ja toistamalla lapsen vastauksen lauseena
 • aikuinen antaa lapselle aikaa vastata, kannustaen vastaamaan lauseella ja mahdollistaen keskustelunaloitteet

Peruskielitaito

 • aikuinen käyttää monipuolista ja rikasta suomen kieltä, verbit, substantiivit, adjektiivit, paikanmääreet, vastakohdat
 • aikuinen antaa leikissä pidempiä toimintaohjeita esim. ”ota reppu mukaan” ja ”käy ostamassa retkelle eväät”
 • annetaan lapselle mahdollisuus pidempään kerrontaan
 • kysymyksillä tuetaan lapsen kertovaa puhetta: ”millä nukella sinä haluat leikkiä?”, ”miksi valitsit tämän paidan?”, ”minne tyttö menee?”, ”milloin poika menee nukkumaan?”, ”millainen mekko tytöllä on?”
 • tukee lasten keskinäistä vuorovaikutusta sopimalla lasten kanssa yhdessä esimerkiksi kannustaen lapsia vierailemaan toistensa kodeissa tai lähtemällä yhdessä retkelle tms.

Vanhempien osallisuus

Vanhemmat toteuttavat saman toiminnan omalla äidinkielellä kotona

Lapsi ottaa paperinuken ja leikkiin liittyvät tavarat kotiin esimerkiksi viikonlopuksi.
Samaa sanastoa harjoitellaan kotona äidinkielellä leikkien.

Vanhempien kanssa jaetaan kokemus

Vanhemmat ja päivähoidon henkilökunta jakavat keskustellen tietoa lapsen osaamisesta äidinkielellä ja suomen kielellä kyseessä olevasta sanastosta.