Kauppaleikki

Rakennetaan yhdessä kauppaleikki, johon lapset tuovat kotoa tyhjiä rasioita ja purkkeja. Lisäksi käytetään päiväkodissa jo olemassa olevia tavaroita. Osa kaupassa myytävistä tavaroista on hyllyssä myyjän takana ja niitä voi ostaa pyytämällä myyjältä. Osa tavaroista voidaan sijoittaa esille itsepalvelumyymälän tapaan.

Aluksi aikuinen toimii leikissä kaupan myyjänä nimeten ostettavat tavarat mahdollisimman usein sekä rohkaisee ja kannustaa lapsia keskinäiseen vuorovaikutukseen. Tässä leikissä voi olla mukana eri kielitaidon tasoilla olevia lapsia ja lisäksi leikki soveltuu hyvin myös niille, jotka eivät vielä tuota suomen kieltä.

Jatkotyöskentely:

 • Leikki on koko ajan esillä, jolloin lapset voivat vapaasti palata leikkiin usein ja toistuvasti.
 • Lapsi on kaupassa myyjänä
 • Kun kauppaleikkiä on leikitty riittävän kauan ja leikki on tullut lapsille tututuksi, rikastutetaan leikkiä yhdistämällä siihen kotileikki, jolloin lapset käyvät ostamassa kaupasta kotiin ruokaa.
 • Käydään yhdessä tutustumassa lähikauppaan.

Toiminnan kielellinen sisältö ja tavoitteet: (lasten välinen, aikuisen ja lapsen välinen)

 • Opetellaan yhdessä kaupassa asioimiseen liittyvää sanastoa ja fraaseja
 • Vahvistetaan keskustelutaitoja lasten välillä sekä lapsen ja kasvattajan välillä (lauseiden muodostamisen harjoittelu , leikki-ideoiden esille tuominen sanallisesti)
 • Neuvottelu- ja vuorottelutaitojen sekä siinä tarvittavan sanaston harjoittelu
 • Aiheessa viipyminen tuo mukanaan runsaasti kielellistä toistoa ja mahdollisuutta luoda toiminnan jatkumo lasten toiveiden ja tarpeiden mukaan

Keskeistä sanastoa

 • Sanat, käsitteet, fraasit, kerronta:
  • maito, leipä, juusto, keksi, jauhot , mehu, kala ym. kaupasta ostettavat tuotteet.
  • ostaa, maksaa, raha, ostoskassi, ostoskori, ostoskärry, pankkikortti, odottaa, jono, hylly, kassakone,
  • ylhäällä, edessä, takana, vieressä, pieni, suuri, alla, päällä
  • ”kiitos”, ”tervetuloa uudelleen”, ”huomenta”, ”paljonko tämä maksaa?”, ”mitä teille saisi olla?”

Aikuisen rooli

Aikuinen osallistuu leikkiin lasten kanssa

 • Aikuinen osallistuu leikkiin lasten kanssa
 • aikuinen voi osallistua lasten käynnistämään leikkiin ja tuoda siihen pedagogisen ja kielellisen ulottuvuuden
 • leikki voi myös toteutua siten, että aikuinen valmistelee toiminnon pedagogisen ja kielellisen sisällön: miettii leikkiryhmään osallistuvat lapset, jotta vuorovaikutus ja toteutuu, huolehtii leikkiin tarvittavan tilan ja materiaalin virittämään leikkiä
 • aikuinen rakentaa yhdessä lasten kanssa leikkimaailmaa esimerkiksi auttaa rakentamaan kaupan, etsii yhdessä lasten kanssa myytävät tavarat
 • osoittaa kiinnostusta ja arvostusta leikkiä kohtaan, ottaa leikissä roolin, osallistuu, innostuu ja eläytyy
 • tukee lasten omia leikki-ideoita vahvistaen ja rikastaen leikin kulkua esimerkiksi tuomalla leikkiin uusia myytäviä tuotteita  
 • tukee lasten keskinäistä vuorovaikutusta monipuolisesti ja mahdollistaa lapsen osallisuuden, elämyksen ja ilon myös ilman yhteistä kieltä
 • aikuinen vastaa siitä, että kukaan lapsi ei tule kiusatuksi tai torjutuksi - osallisuus on tunnekokemus, jokaisella lapsella tulee olla ainakin yksi kaveri
 • aikuinen havainnoitsijana (linkki oppaaseen)

Toisten lasten merkitys

 • osallisuus ryhmään muodostuu yhteisen toiminnan kautta
 • leikissä toteutuu yhteisen elämyksen kokeminen ja jakaminen, mikä tukee lasten ystävyyssuhteita
 • toisen kanssa syntyy yhteinen ilo leikistä, kielen käyttämisestä ja oppimisesta
 • lapset tuovat leikkiin uutta sanastoa ja mallintavat siten puhetta aikuisen lisäksi

Lapsen kielitaito

Ei yhteistä kieltä

 • toiminta esitellään lapselle kuvan avulla (valokuva, digikehys, leikkivalintataulu)
 • kieltä ja vuorovaikutusta tuetaan eleiden, ilmeiden, toiminnan mallintamisen ja sanoittamisen avulla
 • aikuinen reagoi lapsen pieniinkin aloitteisiin
 • aikuinen nimeää leikin välineet esimerkiksi maito, leipä, kanamuna toistaen niitä usein
 • käyttää leikkiin liittyviä toistuvia fraasimaisia lauseita esimerkiksi ”mitä haluat ostaa?”, ”tässä on mehua”, ”mennään yhdessä kauppaan”
 • vuorovaikutus toteutuu, kun leikitään yhdessä esimerkiksi mennään yhdessä kauppaan, tehdään yhdessä ostoksia
 • lapselle annetaan mahdollisuus osoittaa vähäistäkin osaamista ja ymmärretyksi tulemista esimerkiksi lapsi voi näyttämällä ilmaista, mitä haluaa kaupasta ostaa
 • linkki 1.3.4. (Ota koppi!)

Alkeiskielitaito

 • aikuinen kannattelee leikkiä sanoittaen mitä leikissä tapahtuu ja käyttää kuvia/piirtämistä ymmärtämisen tukena
 • rohkaisee lasta toistamaan ja käyttämään kuulemiansa sanoja
 • lapsi voi osoittaa ymmärtämisensä joko vastaamalla sanallisesti tai eleellä esimerkiksi näyttäen sormella
 • aikuinen tuo tavoitteena olevan sanaston leikkiin havainnollisesti: substantiivit ja verbit
 • aikuinen käyttää lyhyitä kuvailevia lauseita sekä kysymyssanoja mikä ja mitä. Esimerkiksi ”minä haluan omenan”, ”onko sinulla lompakko?”, ” mikä tämä on?”.
 • antaa lapselle aikaa vastata kannustaen vastaamaan lauseella ja mahdollistaen keskustelunaloitteet

Peruskielitaito

 • aikuinen käyttää monipuolista ja rikasta suomen kieltä, verbit, substantiivit, adjektiivit, paikanmääreet, vastakohdat
 • lapselle annetaan aikaa ja mahdollisuuksia pidempään kerrontaan
 • kysymyksillä tuetaan lapsen kertovaa puhetta: ”millä kulkuvälineellä tulit kauppaan?”, ”miksi ostat noin paljon karkkia?”, ”minne laitat ostoksesi?”, ”milloin kauppa menee kiinni?”, ”millaisista kekseistä sinä pidät ?”
 • aikuinen voi antaa leikissä pidempiä toimintaohjeita esimerkiksi ” anna keskimmäiseltä hyllyltä keksipaketti ja juustoa”
 • tukee lasten keskinäistä vuorovaikutusta sopimalla lasten kanssa yhdessä esimerkiksi kuka on myyjä ja kuka on ostaja sekä ketkä asuvat samassa kodissa

Vanhempien osallisuus

Vanhemmat toteuttavat saman toiminnan omalla äidinkielellä kotona

Vanhemmat valitsevat kotoa yhdessä lapsen kanssa kauppaleikkiin myytäviä tuotteita esimerkiksi tyhjiä purkkeja.

Pienemmille lapsille annetaan kuvia keskeisestä sanastosta kotiin. Isommat voivat piirtää ja jopa kirjoittaa ostoslistoja ja viedä ne yhteisen kauppaleikin  jälkeen kotiin.

Samaa sanastoa harjoitellaan kotona äidinkielellä materiaalin avulla.

 

Vanhempien kanssa jaetaan kokemus

Vanhemmat ja päivähoidon henkilökunta jakavat keskustellen tietoa lapsen osaamisesta äidinkielellä ja suomen kielellä kyseessä olevasta sanastosta.

Päiväkodissa leikki kuvataan ja näytetään vanhemmille digikehyksen avulla. Lapsi voi näin kertoa vanhemmalle leikin kulusta äidinkielellään.