Muu kirjallisuus ja hyödylliset linkit

Kielellistä tietoisuutta tukevaa toimintamateriaalia:

Gyekye M., Kurki R. & Muukkonen M. 2009. Avainsanoja S2. Opettajan opas. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä: Tammi.

Hakamo, M-L. 2011. Puhekuplia. Lapsen puheen ja kielellisen tietoisuuden kehittäminen. Saarijärven Offset: Lasten Keskus.

Painopaikka?: Lasten Keskus. Julkaistaan elo-syyskuun 2011 vaihteessa!
Harju, H. (toim.) 2006. Kielitaito puhkeaa kukkaan. Kieltä rikastuttavia leikkejä 3 - 6-vuotiaille lapsille. FRAM: Folkhälsan Mittnyland Ab. Ks. Kielellistä tietoisuutta harjoittavat leikit.

Karvonen, P., Rikkola, L. 1993. Lukuleikkejä lapsille. Tampere: Kirjayhtymä Oy.
Torneus, M. 1991. Löytöretki kieleen - leikkejä ja harjoituksia. Helsinki: VAPK- kustannus. Ks. harjoitusleikit.

Sallinen, J., Stolzmann - Frankenhaeuser, J. & Harju - Luukkainen, H. 2010. Iltapäivä leikkien. Kieltä rikastuttavia leikkejä iltapäivään. ADD: Folkhälsan. Ks. Kielellistä tietoisuutta harjoittavat leikit.

Havainnoinnin tukena

Pedagoginen havainnoint