Esipuhe

Ota koppi on eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten kielen kehityksen ja osallisuuden vahvistamisen materiaali, joka sopii erityisesti alle 8-vuotiaiden kanssa toimivalle henkilöstölle. Materiaali on laadittu neuvolan, varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen henkilöstölle. Ota koppi pohjautuu Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmaan sekä esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelmiin.

Tavoitteena on kaikkien lasten yhdenvertaiset edellytykset oppimiseen ja osallisuuteen sekä lapsen kielellisen kehityksen tukeminen. Materiaali tarjoaa uusia toiminnallisia malleja ja vinkkejä kielitietoiseen toimintaan, kielellisten taitojen kehittymisen sekä oppimisen tukemiseen varhaiskasvatuksessa, esi- ja alkuopetuksessa. Lisäksi materiaali sisältää Kielitietoisia käytänteitä -osuuden, johon on koottu konkreettisia esimerkkejä kielitietoisesta toiminnasta.