Neuvola

Lastenneuvola tarjoaa perheille vapaaehtoisia, maksuttomia palveluita. Neuvolassa seurataan lapsen kasvua ja kehitystä sekä keskustellaan lapsen ja perheen hyvinvointiin liittyvistä asioista. Perheillä on tarvittaessa mahdollisuus saada tukea myös esimerkiksi puheterapeutilta, fysioterapeutilta tai neuvolapsykologilta. Neuvolasta lapset saavat myös rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset.

Vauvavaiheessa neuvolakäyntejä on tiheästi (ensimmäisen ikävuoden aikana 9 tarkastusta). Yhden vuoden jälkeen käynnit harvenevat siten, että terveystarkastuksia on 1½v, 2v, 3v, 4v, 5v ja 6v lapsille. Koko perheen terveyttä ja hyvinvointia pohditaan erityisesti 4 kuukauden, 1½-vuotiaan ja 4-vuotiaan lapsen laajoissa terveystarkastuksissa, joihin kutsutaan koko perhe.

Lapsen puheen ja kielen kehityksen tukeminen -neuvolaesitteet monella kielellä ovat esitteet ja liitteet sivulla.