Kielitietoisia perusrutiineja

On tärkeää luoda arkeen toistuvia käytänteitä, jotka tukevat lasten kielellistä kehitystä ja joissa jaetaan luokan kielellistä pääomaa. Tässä muutamia esimerkkejä:

  • aamutervehdykset luokassa osatuilla kielillä
  • toistuvat aamurutiinit oppilaiden vetämänä, viikonpäivä, kuukausi, sää, vuodenaika, eri kulttuurien juhlapäivät esim. juhlakalenterin avulla.
  • päivän kulku esillä kuvin tai värein ja käsittein
  • käsienpesuvuorojen jakaminen, jonon muodostaminen tms. arkisen toiminnan valjastaminen kielen kehitystä tukevaksi toiminnaksi: Seuraavaksi käsienpesulle menevät ne, joilla on punaista väriä vaatteissa/ jotka istuvat lähimpänä ikkunoita/ joiden nimessä on R-äänne jne.
  • aina kun siirrytään käsittelemään uutta asiaa, laitetaan keskeisten käsitteiden kuvat ja sanat esille