Kielitietoisen opettajan huoneentaulu

 1. Käytä kuvia ja havainnollistamista opetuspuheesi ja opetustekstien tukena.
  • Hyödynnä monipuolisesti erilaista tukimateriaalia; sanallisia, visuaalisia, auditiivisia, symbolisia ja kinesteettisiä.
 2. Nimeä ja laita esiin opetuskokonaisuuden tavoitteet ja keskeiset käsitteet.
 3. Avaa huolella käsiteltävän aihepiirin keskeisimmät käsitteet.
 4. Mahdollista kaikkien oppilaiden osallistuminen eriyttämällä tehtäviä ja esittämällä kaikille sopivia kysymyksiä.
  • Uuteen aiheeseen tutustumisessa ja opitun kertaamisessa käytä kyselytekniikkaa, joka mahdollistaa kaikkien osallisuuden. Esim. sanoita määritelmiä ja kysy niihin liittyviä käsitteitä (eikä toisinpäin). Kysy käsitteitä, jotka on aiemmin opeteltu tai on mahdollista löytää tekstistä, luettelosta tms.
 5. Auta oppilasta havainnoimaan oppiaineen tekstilajeille tyypillisiä piirteitä ja harjoittelemaan niiden soveltamista.
  • Esim. ohje, kertomus, tietoteksti, uutinen, mielipidekirjoitus
 6. Osoita arvostusta oppilaidesi osaamiin kieliin tasavertaisesti ja edellytä sitä myös oppilailtasi.​ Anna opetusryhmällesi mahdollisuuksia tutustua toistensa kieliin ja kulttuurisiin tapoihin turvallisessa ilmapiirissä.​
 7. Anna oppilaillesi mahdollisuuksia käyttää myös muita kieliä kuin suomea oppimisensa tukena.​
  • Kannusta huoltajia tukemaan lastaan omilla kielillään kotitehtävien tekemisessä ja lukemaan tälle ääneen.
 8. Luo oppimistilanteita, joissa keskustellaan kielistä, käytetään eri kieliä rinnakkain ja vertaillaan niitä.
  • Esim. eläinsanat eri kielillä esillä, mitä samaa, mitä erilaista niistä löytyy tai luetaan ja tarkastellaan samaa tekstiä eri kielillä vaikkapa kirjallisuudesta.
 9. Kannusta oppilaitasi lukemaan säännöllisesti suomeksi ja muilla käyttämillään kielillä koulussa ja vapaa-ajalla.