Kielitietoinen toimintakulttuuri hyödyttää kaikkia oppilaita

Perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan koulun kielenopetuksen lähtökohtana on kielen käyttö eri tilanteissa. Opetus vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää vähäistäkin kielitaitoa rohkeasti. Perusopetuksessa kielikasvatus ei rajoitu vain äidinkielen ja kirjallisuuden, vieraiden kielten tai oman äidinkielen oppitunneille, vaan on kokonaisvaltainen osa kaikkea oppimista, joka ohjaa oppijaa peruskielitaidon hallinnassa ja kohti käsitteellisen ajattelun kieltä.

Jokaisella oppiaineella on oma kielensä, tekstikäytäntönsä ja käsitteistönsä. Kielitietoisessa koulussa jokainen aikuinen on kielellinen malli ja myös opettamansa oppiaineen kielen opettaja.

Erityisesti oppilaille, jotka opiskelevat suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärää (S2) suomen kieli on sekä oppimisen kohde että sen väline. Kielitietoisessa koulussa eri tasoiset suomen kielen oppijat saavat kouluarjessa tarvitsemaansa tukea ymmärtämiseen, ymmärretyksi tulemiseen ja kielitaitonsa kehittämiseen.

Oppilaalla on perusoikeus omaan kieleen ja kulttuuriin. Opetus tukee oppilaiden monikielisyyttä hyödyntämällä kaikkia, myös oppilaiden vapaa-ajalla käyttämiä kieliä.

Tältä Ota koppi -sivustolta löydät vinkkejä ja emimerkkejä kielitietoisesta toiminnasta alkuopetuksessa. Niillä pääset alkuun. Lisää materiaalia löytyy valmistavaopetus.edu.hel.fi -sivustolta